Alias
Komut
Açıklama
V

VIEW

Adlandırılmış model alanı görünümlerini, yerleşim…
XC

XCLIP

AutoCAD’de “XCLIP” komutu, ek referans…
BO

BOUNDARY

Kapalı alanlardan bölgeler veya çoklu…
I

INSERT

Geçerli çizime bloklar ve teknik…
S

STRETCH

Bir seçim penceresi veya çokgen…
P

PAN

Görüntüleme yönünü veya büyütmeyi değiştirmeden…
O

OFFSET

Eşmerkezli daireler, paralel çizgiler ve…
F

FILLET

İki 2B nesnenin kenarlarını veya…
E

ERASE

Silmek için kullanılan komuttur.
ATE

ATTEDIT

Bir bloktaki öznitelik bilgilerini değiştirir.…